Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies.
Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności i polityce cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
H2DISTRIBUTION na Facebook'u
W koszyku
Zawartość koszyka: 0 szt.
o wartości: 0,00 zł
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Email:
Hasło:
  Katalog » Regulamin
Moje konto    
Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ H2DISTRIBUTION

1. Właścicielem serwisu internetowego pod adresem: www.h2distribution.pl jest Hubert Hirowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Hubert Hirowski H2DISTRIBUTION, ul. Głogowska 260, lok. A-3, 60-104 Poznań, NIP: 6981683182, REGON 411533379, zwany dalej H2DISTRIBUTION.

2. Dane, pod którymi można kontaktować się z H2DISTRIBUTION to:

a.       adres e-mail: sklep@h2distribution.pl

b.      numer telefonu: +48 883 993 883.

3. H2DISTRIBUTION prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie h2distribution.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Administratorem danych osobowych osób składających zamówienia za pośrednictwem stron internetowych dostępnych w domenie h2distribution.pl, zwanych dalej Klientami, jest H2DISTRIBUTION. Podane przez Klientów dane osobowe H2DISTRIBUTION zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Klienci mają możliwość korzystania z h2distribution.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w H2distribution.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na h2distribution.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z H2DISTRIBUTION dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których H2DISTRIBUTION jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania tego zamówienia.

6. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w h2distribution.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem a H2DISTRIBUTION, której przedmiotem są usługi świadczone przez H2DISTRIBUTION na warunkach określonych w Regulaminie.

7. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w h2distribution.pl, a w szczególności oświadczenia woli i wiedzy może złożyć osoba uprawniona do reprezentacji tego podmiotu, umocowana jako pełnomocnik lub pracownik tego podmiotu w ramach powierzonych mu obowiązków.

8. Wszystkie produkty w h2distribution.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek polski zgodnie z obowiązującym prawem.

9. Wszystkie ceny produktów podane na stronach h2distribution.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub w razie wyrażenia chęci otrzymania – Faktura VAT.

10. Zamówiony produkt dostarczany jest przez wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firmy kurierskie). Klient ponosi koszty dostawy określone w cenniku w h2distribution.pl w zakładce Koszty wysyłki. Produkty Klient może również odebrać osobiście w Hurtowni H2DISTRIBUTION pod adresem Centrum Emka, Hala A Box 3, ul. Głogowska 260, 60-104 Poznań, zwanej dalej: sklepem stacjonarnym.

11. Miejscem spełnienia świadczenia umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem serwisu h2distribution.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, dla których miejscem spełnienia świadczenia wynikającego z umowy sprzedaży jest sklep stacjonarny.

12. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach h2distribution.pl, H2DISTRIBUTION może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku rezygnacji przez Klienta z części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

13. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w h2distribution.pl produkt oraz koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

a.       przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. H2DISTRIBUTION zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień. Wysokość kwoty jaką można zapłacić gotówką jest ograniczona do 5.000,00 zł.

b.    przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym H2DISTRIBUTION, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

c.    przelewem lub kartą za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Transferuj.pl (płatność z góry) - towar wysyłamy po zaakceptowaniu płatności przez system płatności Transferuj.pl. Jest to forma, która zapewnia najszybsze dokonanie płatności tak, aby płatność znalazła się natychmiast na naszym koncie i aby możliwe było rozpoczęcie realizacji zamówienia.

d.   kartą płatniczą (VISA, MASTERCARD, DINERSCLUB, AMERICAN EXPRESS, JBC, DELTAVISA DEBIT, VISA ELECTRON).

14. W przypadku niektórych produktów dostępnych w h2distribution.pl H2DISTRIBUTION zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności do wybranych opcji płatności i dostawy.

15. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

W przypadku odbioru osobistego, przesyłki odbierane są w sklepie stacjonarnym. O możliwości odebrania zamówionego produktu H2DISTRIBUTION informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Nieodebranie przesyłki w ww. terminie jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy sprzedaży produktów.

16. Wszystkie produkty zakupione w serwisie internetowym h2distribution.pl są objęte gwarancją producenta.

Gwarancja wynosi odpowiednio:

-24 miesiące - w przypadku sprzedaży konsumenckiej (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).


-12 miesięcy w pozostałych przypadkach.


Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, przecięcia itp.), a także uszkodzenia spowodowane niedbałym bądź niewłaściwym użytkowaniem.

17. H2DISTRIBUTION odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się odpowiedzialność H2DISTRIBUTION wynikającą z przepisów o rękojmi zawartych w Kodeksie Cywilnym.

18. Reklamacje na podstawie gwarancji lub rękojmi należy zgłosić wypełniając formularz reklamacyjny, który można złożyć w formie papierowej w hurtowni stacjonarnej  lub za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w punkcie 2. Regulaminu.

19. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba, że H2DISTRIBUTION niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez H2DISTRIBUTION albo H2DISTRIBUTION nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Klient nie może odstąpić od umowy jeśli wada jest nieistotna.

20. H2DISTRIBUTION rozpoznaje reklamację na podstawie gwarancji lub rękojmi w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia oraz dostarczenia towaru. Jeżeli w ciągu 14 dni H2DISTRIBUTION nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

21. Przy reklamacjach zwracamy za przesyłkę do wysokości podanej na paragonie lub fakturze przewoźnika. 

22. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, u nas wydłużone do 30 dni. Klient ma prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Jeżeli Klient wybrał opcję dostawy produktów inną, niż najtańsza oferowana przez H2DISTRIBUTION, nie jest uprawniony do zwrotu podwyższonych kosztów tej dostawy (art. 33 Ustawy o prawach konsumenta).

Do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klient nie powinien używać produktów w innym celu, niż stwierdzenie ich charakteru, cech i funkcjonowania (np. koloru, wielkości, itp.). W razie używania produktów z naruszeniem tych postanowień, Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za obniżenie wartości produktów. W takim przypadku H2DISTRIBUTION może dochodzić odszkodowania przed Sądem, jak i potrącić kwotę odpowiadającą wysokości wyrządzonej szkody z kwotą roszczenia Klienta o zwrot uiszczonej ceny lub innych świadczeń pieniężnych.

Postanowienia niniejszego pkt stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

23. Informacje znajdujące się na stronach internetowych h2distribution.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach h2distribution.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

24. H2DISTRIBUTION może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach h2distribution.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez H2DISTRIBUTION, który nie może być krótszy niż 3 dni od momentu udostępnienia w h2distribution.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

25. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie właściwe jest prawo polskie.

26. Wszelkie spory związane ze sprzedażą produktów i świadczeniem usług H2DISTRIBUTION w ramach h2distribution.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

ZAŁĄCZNIK nr 1

W ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy. Jeśli to zrobisz, otrzymasz zwrot płatności, za wyjątkiem kosztów odesłania produktów, który ponosisz we własnym zakresie.

Jeśli wybrałeś opcję dostawy produktów inną, niż najtańsza oferowana przez H2DISTRIBUTION, nie otrzymasz zwrotu podwyższonych kosztów tej dostawy.

Aby zrezygnować z zakupu, możesz poinformować nas o swojej decyzji wypełniając formularz zwrotu towaru.

Pamiętaj, że ponosisz koszty odesłania produktów, które nie podlegają zwrotowi.

Formularz zwrotu

Przesyłkę wyślij na adres:

H2DISTRIBUTION

Centrum Emka

Hala A Box 3

ul. Głogowska 260

60-104 Poznań

 

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 
Data publikacji: 28.11.2016r.


Powrót
Newsletter
Chcesz być na bieżąco informowany o nowościach w naszym sklepie?
Podaj nam swój email.